top of page
Image by Aaron Owens

Studium biblijne
Księgi Hioba - online

 „Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? – 
zapytał dalej Pan.
I dodał: Tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący 
w bojaźni Bożej i stroniący od zła.’’

Księga Hioba 1:8

Środa, 21:00

To studium biblijne poświęcone jest Księdze Hioba. Nie jest zorganizowane wokół podręcznika, ale raczej stanowi platformę do otwartej i szczerej dyskusji na temat tekstu Pisma Świętego oraz jego znaczenia dla naszego życia. Nasze spotkania to czas dzielenia swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z poszczególnymi wersetami. Dzięki temu zyskujemy głębsze zrozumienie zmagań i wyzwań, z jakimi borykał się Job, oraz tego, jak jego historia może być pocieszeniem i wskazówką we współczesnym życiu. Omawiając Księgę Joba możemy wzrastać w wierze i zaufaniu do Boga, a także pogłębiać wzajemne bratersko-siostrzane więzi w Kościele.

Jesteś zainteresowany?

bottom of page